søndag 19. juli 2009

1.1. SALMENE — en vei til innvielse

Utrolig mange mennesker kunne sikkert ha vitnet om at dette har vært tilfelle for dem - Salmene er blitt et ledd i deres personlige innvielse til Gud. Her er noen få:

Mary Slessor,
var misjonær i Calabar i Nigeria. Hennes Bibel er full av understrekninger og kommentarer på siden, mens Salmene nesten er uten bemerkninger. Dette er sannsynligvis fordi hun kunne de fleste av dem utenboks. Salmenes innflytelse på henne kan best summeres i et av de avsnittene som hun likevel streket under:

"Måtte Herrens ære vare evig, 0g Herren glede seg over sitt verk! Jeg vil synge for Herren hele livet og prise min Gud så lenge jeg er til. Måtte Herren ta vel imot mitt kvad, så jeg kan glede meg i ham" (104:33-34)

James Gilmore,
Mongolias misjonær, skriver:
"Når jeg ikke klarer å samle tanken i bønn, åpner jeg Bibelen, finner salmene, setter meg i min kano og lar den innvielsesstrøm som finnes der lede meg til dybdene og styrken i Gud."

John Calvin,
den reformerte kirkes far, sier:
"Denne boken vil jeg kalle sjelens anatomibok. For ingen vil hos seg selv finne en eneste følelse som ikke har sitt speilbilde i Salmenes speil".

Augustin:
"Min kjærlighet til Gud blir tent gjennom Salmene".

Ambrosius:
"Selv om hele Skriften ånder av Guds nåde, er det ingen annen bok der som gjør det på en slik måte som Salmene"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar