Tredje bok - Salme 73 - 89

Tredje bok består av salmene 73 - 89
Boka kalles Jasias samling. De fleste er tradisjonelt tilskrevet Asaf.

Salme 73
v 23 Er det noe jeg alltid er?

v 25 Aspekter ved bønn
v 28 Vitnesbyrdet
v 28 '..så enkel er min tro!'

v 28 Blant de aller vanskeligste
 

Salme 78
v 52-53a Oppbrudd
 

Salme 84
v 2-3 Takk for det gamle
 

Salme 86
v 1 Når er den rike fattig?
 

Salme 87
Hva er det mest spesielle med Jerusalem?
v 5 Der er alle født 
v 7 Tørst

Salme 89
v 15 Með lögum skal land byggja

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar