søndag 19. juli 2009

1.2. SALMENE - tidløse og universelle

Det har vært gjort mange forsøk på å tidfeste salmene til bestemte tidsperioder. Forskjellige teologer har gjort sine gjetninger og det hersker stor uenighet på området. Verdien av tidfesting kan også diskuteres, ettersom det neppe er mulig å berøve en salmes åndelige sannheter fordi om en skulle finne ut at salmen nok ikke er skrevet av Kong David (slik vi har for vane å tenke) men av en langt senere forfatter/poet.

Forskere som regnes som autoriteter på området (Hermann Gunkel og Sigmund Mowinckel) slår fast at det er en tendens til å datere Salmene for tidlig i Israels historie. Deler av Salmene f. eks. den første David seksjonen (Salme l - 41) er sannsynligvis samlet kort etter Esra/Nehemia-perioden. I tid — kanskje et århundre senere - ble så en ny porsjon David—salmer tillagt samlingen (Salme 51-72, kalles også Esekias samling). Og så senere igjen ble porsjon for porsjon tillagt.

Tidfestingen for den sammensetning Salmene har i dag er vanskelig å finne. Men samlingen har med salmer som er skrevet i en tusenårsperiode (som det gamle testamente forøvrig) helt fra det tidlige kongedømmet fram til slutten av det Persiske riket. Det er hevet over tvil at enkelte av Salmene daterer seg tilbake til David (og tidligere) og det er sannsynlig at noen er så sene som Makabeernes frigjøringskamp.

Likevel — innholdet, sannhetene, er aktuelle den dag i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar