Fjerde bok - Salme 90 - 106

Fjerde bok består av salmene 90 -106 
Boka består av salmer som antas å være fra eksilet (586-538 f.Kr.) - med unntak av Salme 90 = Moses,  og salmene 101 & 103 = David

Salme 90
v 12 Dager

Salme 91
v 11 Eg ser at du e trøtt...
v 11 Det samme spørsmålet
v 11 Tunger av ild
v 11 Englevakt - en barnefortelling i 'Den unge soldat'

Salme 92
v 13-15 Det handler om frisk frukt hele livet

Salme 95

v 1-7 15 lovprisninger + et sukk

Salme 100
v 1-5 Glede

Salme 102
v 19 For kommende slekter

Salme 103
v 1 Ambisjon
v 2 Glemsomhet

v 5 "Ørnekur"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar