søndag 19. juli 2009

1. SALMENE – DERES HENSIKT

Salmene blir av enkelte betraktet som selve hjertet i Bibelen. Det er en sannhet med modifikasjoner. For kristne vil den delen av Bibelen som inneholder beretningen om Jesu liv, lære, død og oppstandelse være den del av Guds ord som gir resten av Skriften mening. Men at Salmene er hjertet i det gamle testamente er hevet over tvil.

Hensikten med denne introduksjonen til Salmene er ikke å gi løpende kommentarer til hver enkelt salme (en eksegetisk framstilling). Den er et forsøk på å gi et lite innblikk i bokens hovedtema som forhåpentlig i sin tur vil gjøre den enkelte salme lettere å forstå.

Totalt består dette notatet av fem kapitler. Det første kapittelets fem deler er gjengitt her på bloggen. De neste fire kapitlene:

2. SALMENE - DERES PLAN
3. SALMENE - DERES HOVEDINNHOLD: GUDS HERLIGHET
4. SALMENE - DERES HOVEDINNHOLD: SJELENS FØLELSER
5. SALMENE - DERES HOVEDINNHOLD: VÅRT HÅP

Finner du i pdf-utgave HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar