Femte bok - Salme 107 - 150

Femte bok består av salmene 107 -150 
Boka kalles Hallelujasalmene og antas å være ettereksilske, men 15 av dem tilskrives David.

Salme 107
v 28-31 Fortid eller framtid?

Salme 110
Det er vanskelig å forklare
v 1 Hva er Herrens stemme?

Salme 113
v 1-2 Halleluja!
v 4-8 For alle

Salme 116
v 1 En grunn til å elske?
v 1-2 Så lenge jeg lever
v 7 Det handler om hvile
v 12 Et skjevt bytteforhold

Salme 118
v 13-22 You raise me up
v 23-29 This is the day

Salme 119
v 14 Hva er rikdom?
v 18 Skattejakt
v 27 Å forstå Herrens ledelse
v 57 Vinnerloddet
v 105 Berømte taler
v 135 Hva får Gud til å smile?
v 135 Lysende ansikt
v 176 Let etter meg! - I
v 176 Let etter meg! - II

Salme 121

v 4 Søvnproblemer?
v 5b Lucky Luke & Peter Pan

Salme 127
v 1 Ryggraden
v 1 Hvor dum går det an å være?

v 1 Fra drøm til virkelighet
v 1 Nye horisonter

Salme 131
v 1-3 Et vakkert bilde

Salme 133
v 1 Jeg er Fars favoritt!

v 1-3 Det handler om smøring
v 1-3 Salvelse - hva er det?

Salme 139

v 1-6 "Storebror ser deg"
v 2 Du vet
v 7 Når flukt ikke nytter
v 7 Allestedsnærværende
v 23-24 Ransakingsordre
v 23-24 4 g humle & x tonn fly


Salme 141
v 2 Hva skal jeg gi til en som har alt?

Salme 142
v 4 Når min ånd blir svak

Salme 143
v 5-8 Å be

Salme 145
v 4 Slekt
v 18 Ærlighet

Salme 146
v 3-5 Hva stoler jeg egentlig på?
v 9b Krokveier


Salme 148
v 13 Aspekter ved bønn

Salme 149

v 4 Planlagt for glede

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar