Første bok - Salme 1 - 41

Første bok består av salmene 1 - 41 
Med unntak av 1 og 2 blir seksjonen tradisjonelt tilskrevet David.

Salme 1
v 3a Det handler om frukt i rett tid
v 3 Kilden til det nye livet


Salme 2
v 1-2 ...med uro ba de!

Salme 8
v 3 Å vite at det gjelder alle - et skritt på reisen
v 4-5 Han tenker på meg!
v 5 Hva er da et menneske?
v 6-7 Menneskeverd

Salme 12
v 7 Ordet i "sin makt"

Salme 20
v 8 Det 'kristne' hus

Salme 22
v 16 Mer enn én oppfyllelse
v 23 En besværlig arena?
v 26a Det bobler!
v 26b I trygge omgivelser

Salme 23
v 1 En milimeter er nok
v 1 Hva betyr 'respekt'?
v 6 Pussig sammentreff?

Salme 24
v 1 Som Gud ser det

Salme 25
v 4-5 Lær meg å kjenne dine veie
v 4-5 Lær meg!
v 14 Bestevenn med Gud
v 14 Veien videre

Salme 27
v 8 Det handler om små glimt
v 13 I de levendes land

Salme 28
v 9 Du kan godt få lov til å bære meg

Salme 32
v 5 I love New York
v 5 Dead man walking
v 8 Utvalgt til hva?

Salme 33
v 4 Vern om skaperverket
v 13 Hva betyr 'respekt'?

Salme 34
v 6a Livets lys

Salme 36
v 8-10 Soldat igjen

Salme 37
v 5 Den dramatiske forskjellen 

Salme 40
v 7-9 Oppgavefokusert
v 9a Å vite hva selvfornektelse er - et skritt på veien
v 9 Halleluja
v 10-11 Store forsamlinger

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar